Swedish Urbex

International Urbex

Urbex related

Other

Aska

Abandoned places

Bergrum

Me on Flickr

Henrik von Klopp

Abandoned Russia

Chernobyl travel

Ove Rahm on Wordpress

Erro

Industrie kultur fotografie

Kalmar läns industriarv

Ove Rahm on Flickr

Eternit

Detroiturbex

Småland check-in

Erkki Saikkonen on Wordpress

Glömda rum

Abandoned Berlin

Riksantikvarieämbetet

Oscar Olofsson on Flickr

Tillträde förbjudet

Abandoned America

Sveriges speologförbund

Albin Olofsson on Flickr

Jakob Ehrensvärd

 

Industrial Decay Network

Johan Alfredsson

Svenska ruiner

 

UE  Magazine

Geocaching

Antus

 

Svenska UE-forumet

 

Övergivna platser

 

Beautiful Decay

 

Ruinturist

 

 

 

Rosa katten

 

 

 

Hemliga rum

 

 

 

Jasifil      
Folktomt      
Trotylbild      

Två svenskar på resa

     

Gruvtroll